Publicerad 16 mars 2021

KPI

Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

Prisindexet KPI

Konsumentprisindex (KPI), SCB

Informationsansvarig för KPI

SCB, Statistikservice
tfn 010-479 50 00
vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kontakta SCB

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset