Publicerad 25 januari 2022

KPI

Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

Prisindexet KPI

Konsumentprisindex (KPI), SCB

Informationsansvarig för KPI

SCB, Statistikservice
tfn 010-479 50 00
vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kontakta SCB

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR