Publicerad 22 november 2018

2017 års definitiva beskattningsutfall

Skatteverket har publicerat slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2017. Det visar en ökning av beskattningsbar inkomst med 4,49 procent jämfört med inkomståret 2016.

Slutliga beskattningsutfallet för inkomståret 2017 är klart

Den 20 november publicerade Skatteverket slutligt beskattningsutfall för kommunal taxering för inkomståret 2017. Det visar en ökning av beskattningsbar inkomst med 4,49 procent jämfört med inkomståret 2016, alltså mycket nära vår prognos på 4,5 procent.

SKL kommer inte att uppdatera de kommunvisa beräkningarna med anledning av utfallet förrän i samband med vår nästa skatteunderlagsprognos, den 17 december.

Utfallet på kommunal och landstingsnivå, Skatteverket

Sex preliminära utfall

Skatteverket publicerade den 14 juni ett första preliminärt beskattningsutfall (det som tidigare kallades taxeringsutfall) för inkomståret 2017. Därefter har ytterligare fem preliminära utfall publicerats innan det slutliga beskattningsutfallet för kommunal- och landstingsskatten blev klart den 20 november.

Den 5 december publiceras utfall för övriga.

Informationsansvarig

  • Bo Legerius
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR