Publicerad 21 april 2022

Vårpropositionen för år 2022 samt vårändringsbudgeten

De största satsningarna i årets vårproposition gäller mottagandet av flyktingar och skyddsbehövande från Ukraina, åtgärder för att stärka det civila försvaret samt satsningar inom vården. Läs mer i cirkulär 22:14 och EkonomiNytt 04/2022.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR