Publicerad 11 mars 2022

Vårens Budgetdag webbsänds

Under Budgetdagen den 2 juni lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och regioner.

Budgetdagen år 2022 är även i år digital och kommer att kunna ses i efterhand.

Under Budgetdagen lyfter vi fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och regioner.

Markaryds kommun beskriver hur kommunens centrala ledningsgrupp tar ett gemensamt ansvar i budgetprocessen. Örebro kommun pratar om hur man ska planera framåt när den demografiska utvecklingen är mer osäker än tidigare. Vindelns kommun berättar hur de förändrat budgetprocessen med en ny resursfördelningsmodell.

Vi har också medverkande från Chalmers och Business Sweden som pratar om högaktuella frågor som världsekonomin i en orolig tid och om att navigera i en osäker framtid.

SKR informerar om aktuella frågor och sektorns ekonomiska förutsättningar.

Konferensen spelas in och kan ses på webben i efterhand till och med den 15 juni.

Anmälan till Budgetdagen 2022

Informationsansvarig

  • Fredrik Holmström
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR