Publicerad 4 januari 2022

Nya underlagsfiler till cirkulär 21:51 om utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2022

De filer som kommunerna behöver för att uppdatera modellen Skatter & bidrag samt se skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen uppdaterades den 28 december.

Förändringen beror på att korrigeringsposten för 2020 års intäkter av fastighetsavgiften fanns med i prognoserna avseende åren 2021–2028 i den ursprungliga versionen.

Prognoserna i modellen Skatter & bidrag avser endast respektive år och ska stämma med uppgifterna i bilagorna 1 och 7 till cirkulär 21:52 om fastighetsavgiften.

Korrigeringsposten för 2020 ingår inte i modellens prognos och är borttagen i den uppdaterade versionen.

Prognosunderlag för kommuner

Uppdatering kommuner för Skatter & bidrag

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR