Publicerad 18 juni 2021

Särregler olika ålderskategorier

Den 3 februari 2021 beslutades det om en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter för unga mellan 19–23 år från och med januari 2021. Särregler finns sedan tidigare för anställda över 65 år samt för unga mellan 15 och 18 år som sommarjobbar.

Anställda över 65 år

För anställda som vid årets ingång fyllt 65 år är arbetsgivaravgiften enligt lag 10,21 procent (ålderspensionsavgiften). Avseende avtalsförsäkringar betalas endast TFA (0,01 procent). Premie för avgiftsbestämd pension om 5,59 procent betalas vanligen fram till 67 år. Sammantaget blir därmed PO-pålägget för de som fyllt 65 år 15,81 procent.

För anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter.

Rabatt för unga mellan 15 och 18 år som sommarjobbar

För ungdomar mellan 15–18 år betalas enbart pensionsavgiften om 10,21 procent på inkomster upp till 25 000 kronor per månad. Utöver detta intjänas avtalspension, vilket medför att ett lämpligt PO blir 15,93 procent.

Sänkt arbetsgivaravgift för unga mellan 19 och 23 år

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna under juni–augusti 2021

För ungdomar som vid årets början har fyllt 18 men inte 23 år (för år 2021 de som är födda 1998 till och med 2002) har det beslutats om en förstärkt nedsättning av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna.

För ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2021 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent erläggas på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad. Lagändringen börjar gälla den 19 juni 2021 och tillämpas på ersättning som ges under perioden 1 juni–31 augusti 2021.

Avseende PO utgår utöver kostnad för arbetsgivaravgift även kostnad för avtalsförsäkringar samt intjänande av avtalspension, vilket medför att lämpligt PO blir totalt 15,93 procent.

Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget – förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021, Riksdagen

Redan nu gäller följande regler om tillfälling sänkning

För ungdomar mellan 19–23 år (för år 2021 de som är födda 1998 till och med 2002) har det beslutats om en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften under perioden januari 2021 till och med mars 2023. Sänkningen gäller för ersättningar som uppgår till högst 25 000 kronor per månad, där arbetsgivaravgiften uppgår till 19,73 procent av lönesumman. Utöver kostnad för arbetsgivaravgift samt avtalsförsäkringar intjänas även avtalspension, vilket medför att lämpligt PO blir totalt 25,45 procent.

För ersättningar utöver 25 000 kr per månad utgår fulla arbetsgivaravgifter, det vill säga 31,42 procent. Utöver detta utgår även kostnad för avtalsförsäkringar samt intjänad avtalspension. PO för ersättningar över 25 000 kronor per månad bör därför utgå enligt ordinarie principer.

Det ursprungliga förslaget som lades i Budgetpropositionen för 2021 var att nedsättningen skulle gälla från och med april 2021. I samband med beslutet ändrades perioden för nedsättningen till att istället omfatta tid från och med januari 2021.

Mer information finns på Skatteverkets webbplats:

Lämna arbetsgivardeklaration, Skatteverket

Riksdagens beslut:

Extra ändringsbudget för 2021 – bland annat nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga, Riksdagen

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset