Publicerad 31 januari 2022

PO-pålägg för förtroendevalda

För de förtroendevalda betalas lagstadgade arbetsgivaravgifter. De har inte kollektivavtalade försäkringar eller kollektivavtalad pension som anställda har.

Däremot har kommuner och regioner antagit bestämmelser avseende förtroendevaldas pension, i allmänhet PBF och OPF, vilket innebär att de har rätt till pensionsförmåner. De nya OPF bestämmelserna omfattar de flesta förtroendevalda och innebär i rättighetshänseende att de har liknande intjänande som de anställda.

För enkelhetens skull kan därför samma PO-pålägg användas för de förtroendevalda som för anställda.

Excelfilerna för gällande arbetsgivaravgifter finns tillgängliga för nedladdning på sidan Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg.

Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR