Publicerad 21 december 2021

Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg

I det sammantagna personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).

Arbetsgivaravgifterna och påläggen är lika för kommuner och regioner, förutom vad gäller kollektivavtalad pension. PO för pensionskostnaden utgör ett snitt för kommuner respektive för regioner, men den faktiska kostnaden varierar vid olika lönenivåer. PO för kollektivavtalad pension är högre i regionerna då det är fler högavlönade i regionerna än i kommunerna.

Det av SKR framtagna PO:t används för en lättadministrerad och schablonmässig budgethantering och internredovisning.

Exceltabeller med gällande arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2021 och 2022 (Excel) Excel, 17 kB.2021-12-21

Arbetsgivaravgifter för regioner 2021 och 2022 (Excel) Excel, 17 kB.2021-12-21

PO-pålägg för 2022

PO-pålägget för 2022 sänks för både kommuner och regioner.

Både de lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt avtalsförsäkringarna är oförändrade för 2022, det vill säga 31,42 procent respektive 0,13 procent.

Det kalkylerade pålägget avseende pensioner justeras ner både för kommuner och regioner. För kommuner från 8,60 till 7,70 procent, och för regionerna från 14,60 till 13,67 procent. Huvudanledningen är ökningen av inkomstbasbeloppet för år 2022 i jämförelse med prognos, vilket medför att kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen blir lägre än tidigare bedömningar.

Oväntat högt inkomstbasbelopp 2022 påverkar avtalspensionerna

Pensionspålägget skiljer sig åt mellan enskilda kommuner och regioner. Vi rekommenderar i detta sammanhang ett genomsnitt för budgetändamål. Men för att komma rätt bör respektive kommun och region helst utgå från sina egna pensionskostnader avseende avgiftsbestämd del och förmånsbestämd del för sina anställda.

PO-pålägg för 2022 uppgår till:

 • totalt för kommuner 39,25 procent
 • totalt för regioner 45,22 procent

Delar som ingår

 • Lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
 • Avtalsförsäkringar: total premie 0,13 procent.
 • Avtalspensioner: för kommuner sänks till 7,70 procent och för regioner till 13,67 procent.

PO-pålägg för 2021

PO-pålägget för 2021 är oförändrat för kommuner men sänks för regioner.

Både de lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt avtalsförsäkringarna är oförändrade för 2021, det vill säga 31,42 procent respektive 0,13 procent.

Det kalkylerade pålägget avseende pensioner är oförändrat för kommuner, det vill säga 8,60 procent medan det för regionerna justeras ner från 14,90 till 14,60 procent.

PO-pålägg för 2021 uppgår till:

 • totalt för kommuner 40,15 procent
 • totalt för regioner 46,15 procent

Delar som ingår

 • Lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
 • Avtalsförsäkringar: total premie 0,13 procent.
 • Avtalspensioner: för kommuner 8,60 procent medan det för regioner sänks till 14,60 procent.

Mer information om PO-pålägg 2021

För detaljerad information om alla delar som ingår, se Excelfilerna ovan. Mer information om PO-pålägg för år 2021 finns i cirkulär och EkonomiNytt:

Cirkulär 20:37 (kommuner)

EkonomiNytt 08/2020 (regioner)

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2021 (Excel) Excel, 89 kB.

Arbetsgivaravgifter för landsting och regioner 2005–2021 (Excel) Excel, 91 kB.

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR