Publicerad 29 mars 2021

Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg

I det sammantagna personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).

Arbetsgivaravgifterna och påläggen är lika för kommuner och regioner, förutom vad gäller kollektivavtalad pension. PO för pensionskostnaden utgör ett snitt för kommuner respektive för regioner, men den faktiska kostnaden varierar vid olika lönenivåer. PO för kollektivavtalad pension är högre i regionerna då det är fler högavlönade i regionerna än i kommunerna.

Det av SKR framtagna PO:t används för en lättadministrerad och schablonmässig budgethantering och internredovisning.

Exceltabeller med gällande arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2020 och 2021 (Excel)2021-02-17

Arbetsgivaravgifter för regioner 2020 och 2021 (Excel)2021-02-17

PO-pålägg för 2021

PO-pålägget för 2021 är oförändrat för kommuner men sänks för regioner.

Både de lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt avtalsförsäkringarna är oförändrade för 2021, det vill säga 31,42 procent respektive 0,13 procent.

Det kalkylerade pålägget avseende pensioner är oförändrat för kommuner, det vill säga 8,60 procent medan det för regionerna justeras ner från 14,90 till 14,60 procent.

PO-pålägg för 2021 uppgår till:

  • totalt för kommuner 40,15 procent
  • totalt för regioner 46,15 procent

Delar som ingår

  • Lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
  • Avtalsförsäkringar: total premie 0,13 procent.
  • Avtalspensioner: för kommuner 8,60 procent medan det för regioner sänks till 14,60 procent.

Mer information om PO-pålägg 2021

För detaljerad information om alla delar som ingår, se Excelfilerna ovan. Mer information om PO-pålägg för år 2021 finns i cirkulär och EkonomiNytt:

Cirkulär 20:37 (kommuner)

EkonomiNytt 08/2020 (regioner)

PO-pålägg för 2020

PO-pålägget för år 2020 höjs för kommuner och är oförändrat för regioner.

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna förblir oförändrade, 31,42 procent.

Avtalsförsäkringarna höjs med 0,1 procentenhet från 0,03 till 0,13 procent. Detta med anledning av att premie utgår från och med 2020 avseende omställningsförsäkringen.

När det gäller det kalkylerade pålägget avseende pensioner höjs det för 2020 för kommuner, från 7,70 procent till 8,60 procent. Bakgrunden är att allt fler av de anställda har lön utöver taket (7,5 inkomstbasbelopp) och därför har rätt till förmånsbestämd pension.
För regioner sänks det kalkylerade pålägget från 15,00 till 14,90 procent.
Justeringarna av pensionspåläggen i jämförelse med tidigare preliminärt lämnade uppgifter sker med anledning av att inkomstbasbeloppet blev något högre än beräknat.

PO-pålägget för 2020 uppgår till:

  • totalt för kommuner 40,15 procent
  • totalt för regioner 46,45 procent

Delar som ingår

  • Lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
  • Avtalsförsäkringar: total premie 0,13 procent.
  • Avtalspensioner: för kommuner höjs pålägget till 8,60 procent medan det för regioner sänks till 14,90 procent.

Mer information om PO-pålägg 2020

Mer information om PO-pålägg för år 2020 finns i cirkulär och EkonomiNytt.

Cirkulär 19:59 (kommuner)

EkonomiNytt 15/2019 (regioner)

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2020 (Excel)

Arbetsgivaravgifter för landsting och regioner 2005–2020 (Excel)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset