Publicerad 21 juni 2021

Lag om kommunal bokföring och redovisning

Riksdagen beslutade 2018 om lag om kommunal bokföring och redovisning. Den nya lagen tillämpas från och med räkenskapsåret 2019.

Information från SKR om lagen

SKR ger här information om den nya lagen och vad som är viktigt att tänka på.

Filerna finns i två format.

Nyheter i RKR:s rekommendationer fr.o.m. 1 jan 2019 (PPT) Powerpoint, 1 MB.

Nyheter i RKR:s rekommendationer fr.o.m. 1 jan 2019 (PDF) Pdf, 350 kB.

SKR:s sammanställning av lagen samt att tänka på inför övergång (PPT) Powerpoint, 1 MB.

SKR:s sammanställning av lagen samt att tänka på inför övergång (PDF) Pdf, 217 kB.

Bakgrund till den nya redovisningslagen

Utredningen som ligger till grund för lagen presenterades år 2016. SKL:s remissvar och andra nyheter kring de olika faserna i arbetet med den nya lagen finns samlade här. Här finns även information från SKR som togs fram inför övergången till ny lag.

Bakgrund till den nya redovisningslagen

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset