Publicerad 21 december 2021

Redovisningsfrågor 2021 och 2022

Som ett stöd för arbetet med bokslut och årsredovisning 2021 och inför redovisningen under år 2022 ges här en sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.

All information finns samlad i cirkulär 21:50 (kommuner) och EkonomiNytt 14/2021 (regioner). De innehåller:

 • Rådet för kommunal redovisning (RKR)
 • Statsbidrag och kostnadsersättningar
 • Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar
 • Kommunal fastighetsavgift
 • Kommun-Bas och Region-Bas
 • Internränta
 • SCB:s Räkenskapssammandrag 2021
 • Ändrat livslängdsantagande i RIPS
 • God ekonomisk hushållning och RUR – Resultatutjämningsreserv

Cirkulär 21:50 (kommuner)

EkonomiNytt 14/2021 (regioner)

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom
 • Hans Stark
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR