Publicerad 21 december 2020

Redovisningsfrågor 2020 och 2021

Som ett stöd för arbetet med bokslut och årsredovisning 2020 och inför redovisningen under år 2021 ges här en sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.

RKR:s nyhetsbrev med information inför arbetet med bokslut och årsredovisning har nu publicerats och går att läsa på RKR:s webbplats:

Information inför arbetet med bokslut och årsredovisning, RKR

All information finns samlad i cirkulär 20:58 (kommuner) och EkonomiNytt 12/2020 (regioner). De innehåller:

  • Rådet för kommunal redovisning (RKR)
  • Covid 19 – Redovisningsrelaterade frågor [uppdaterad med länk till RKR:s nyhetsbrev]
  • Statsbidrag
  • Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar
  • Kommunal fastighetsavgift
  • Kommun-Bas och Region-Bas
  • Personalomkostnadspålägg 2021
  • Internränta
  • Räkenskapssammandraget 2020
  • God ekonomisk hushållning och RUR – Resultatutjämningsreserv

Cirkulär 20:58 (kommuner)

EkonomiNytt 12/2020 (regioner)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset