Publicerad 14 januari 2021

Redovisning av ersättningar till följd av covid-19 för december 2020

Regeringen har aviserat att man avser föreslå att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december månad 2020. RKR har lämnat ett yttrande om hur sådan ersättning ska redovisas.

Mer pengar till regionerna för covidvård, regeringen

Med anledning av detta har Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnat ett yttrande i frågan kring redovisning av en sådan ersättning.

RKR:s bedömning är att någon uppbokning för december månad inte kan ske i bokslutet för år 2020. Yttrandet finns i sin helhet på RKR:s webbplats:

Yttrande med anledning av fråga kopplad till merkostnadsersättning från Socialstyrelsen till följd av COVID-19 (PDF)
Det finns i dagsläget ingen ny förordning beslutad och inte heller något beslut om tilldelade medel, vilket innebär att Socialstyrelsen i nuläget inte fått något nytt uppdrag om att fördela ytterligare medel. I avvaktan på beslut i enlighet med det aviserade förslaget har Socialstyrelsen därför inte möjlighet att svara på frågor om merkostnadsersättning för december 2020.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset