Publicerad 25 mars 2021

Styre i regioner efter valet 2018

I 13 regioner skiftade styret efter valet 2018. Både blocköverskridande styren och alliansstyren ökade, medan de rödgröna styrena minskade¹.


Styre i regioner efter valet 2018

År

Borgerligt

Vänster

Blocköverskridande

2010

9

10

2

2014

5

13

3

2018

12

1

120


Blocköverskridande styren ökar

 • Antalet blocköverskridande styren har fördubblats jämfört med efter valet 2014, från fyra till åtta. Borgerliga styren har ökat från fem till tolv. Region Västerbotten är enda region med ett vänsterstyre.
 • Sjukvårdspartier är med i styret i fem regioner jämfört med ett under förra mandatperioden.
 • Tio av regionerna kommer att styras i minoritet jämfört med sju under förra mandatperioden.
 • Moderaterna innehar flest ordförandeposter, nio stycken, följt av Socialdemokraterna som har åtta.
 • Centerpartiet har två ordförandeposter och Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet i Norrbotten en vardera.
 • Hälften av regionerna kommer att styras i minoritet jämfört med sju under förra mandatperioden.
Uppifrån och ner. Blå= borgerligt, Orange= vänster, Lila=blocköverskridande, Triangel=sjukvårdsparti ingår i styret

Karta som visar politiskt styre i regionerna efter valet 2018

¹ SKR-definition av styre

 • Med borgerligt styre avser vi ett styre där ett eller flera borgerliga partier ingår.
 • Med vänsterstyre avser vi ett styre där S och/eller V ingår.
 • I ett blocköverskridande styre ingår ett eller flera borgerliga partier samt S och/eller V.
 • Lokala partier och miljöpartiet kan ingå i alla typer av styren.
 • Med övrigt styre avser vi ett styre med enbart SD eller SD och ett eller flera andra partier samt styre med enbart ett eller flera icke riksdagspartier.

Publikationer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset