Publicerad 31 augusti 2022

Styre i kommuner efter valet 2018

Styret skiftade i 127 kommuner efter valet 2018. Både borgerliga styren och blocköverskridande styren ökade i antal medan vänsterstyrena minskade. Andelen som styr i minoritet är högre än efter valet 2014.

Fler blocköverskridande styren

Styre i kommuner, uppdaterad april 2021 (Excel) Excel, 26 kB.

 • De borgerliga styrena har ökat från 90 till 133, jämfört med valet 2014. Vänsterstyrena har mer än halverats, från 99 till 38.
 • De blocköverskridande styrena har ökat, från 100 till 114 kommuner.
  116 kommuner styrs i minoritet jämfört med 92 under förra mandatperioden.
 • Sverigedemokraterna styr ensamt i två kommuner, Hörby och Bromölla, och är med i styret i ytterligare två kommuner.
 • Ett lokalt parti styr ensamt i en kommun, Oberoende realister i Hagfors.
 • Lokala partier är med i styret i 49 kommuner.
 • Tre partier har merparten av kommunstyrelsernas ordförandeposter. Socialdemokrater har flest ordförandeposter (43,8 procent) följt av Moderaterna (30,3 procent) och Centerpartiet (19,0 procent).

Fakta om 2018 års val i kommuner och regioner

I skriften 310 val finns en sammanställning av viktiga fakta om 2018 års kommun- och landstingsval.

310 val - fakta om 2018 års kommun- och landstingsval

Styre i kommuner efter valet 2018 - en jämförelse med valen 2006-2014


Tabellen visar antal styren i kommuner efter valet år 2018 och gör en jämförelser med valet 2006, 2010, och 2014.

År

Borgerligt

Vänster

Blocköverskridande

Övriga

2006

157

92

41


2010

142

110

38


2014

90

99

100

1

2018

133

38

114

5

SKR-definition av styre

 • Med borgerligt styre avser vi ett styre där ett eller flera borgerliga partier ingår.
 • Med vänsterstyre avser vi ett styre där S och/eller V ingår.
 • I ett blocköverskridande styre ingår ett eller flera borgerliga partier samt S och/eller V.
 • Lokala partier och miljöpartiet kan ingå i alla typer av styren.
 • Med övrigt styre avser vi ett styre med enbart SD eller SD och ett eller flera andra partier samt styre med enbart ett eller flera icke riksdagspartier.

Publikationer

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR