Publicerad 7 juni 2022

Rutiner och checklistor, kommunal valprocess

Här finns alla mallar för rutiner och checklistor samlade om du behöver upprätta dokument för administration av valprocessen efter egna förutsättningar i kommunen.

Alla mallar kan öppnas i program som stödjer Microsoft Word-filer.

1 Rutinbeskrivning Dimensionera valdistrikt och valkretsar (Word) Word, 32 kB.

1 Checklista Dimensionera valdistrikt och valkretsar (Word) Word, 44 kB.

3 Rutinbeskrivning Lokaler (Word)  Word, 32 kB.

3 Checklista Lokaler (Word) Word, 44 kB.

4 Rutinbeskrivning Material till förtidsröstning (Word)  Word, 33 kB.

4 Checklista Material till förtidsröstning (Word)  Word, 51 kB.

5 Rutinbeskrivning Material på valdagen (Word)  Word, 32 kB.

5 Checklista Material på valdagen (Word)  Word, 46 kB.

6 Rutinbeskrivning Extern information (Word)  Word, 34 kB.

6 Checklista Extern information (Word)  Word, 46 kB.

7 Rutinbeskrivning Administrera personal före val (Word)  Word, 33 kB.

7 Checklista Administrera personal före val (Word)  Word, 48 kB.

8 Rutinbeskrivning Obligatorisk utbildning (Word)  Word, 34 kB.

8 Checklista Obligatorisk utbildning (Word)  Word, 34 kB.

9 Rutinbeskrivning Transporter (Word) Word, 36 kB.

9 Checklista Transporter (Word) Word, 54 kB. 

10 Rutinbeskrivning Förtidsröstning (Word)  Word, 36 kB.

10 Checklista Förtidsröstning (Word)  Word, 62 kB.

11 Rutinbeskrivning Hantera övriga förtidsröster (Word)  Word, 36 kB.

11 Checklista Hantera övriga förtidsröster (Word)  Word, 56 kB.

12 Rutinbeskrivning Administrera valdag (Word) Word, 40 kB.

12 Checklista Administrera valdag (Word)  Word, 57 kB.

13 Rutinbeskrivning Valnämndens preliminära rösträkning (Word)  Word, 38 kB.

13 Checklista Valnämndens preliminära rösträkning (Word)  Word, 56 kB.

14 Rutinbeskrivning Administrera personal efter val (Word)  Word, 32 kB.

14 Checklista Administrera personal efter val (Word)  Word, 40 kB.

15 Rutinbeskrivning Lagerhållning (Word)  Word, 40 kB.

15 Checklista Lagerhållning (Word)  Word, 51 kB.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR