Publicerad 21 juni 2022

Poddavsnitt #74: Valsäkerhet

Hur kan vi säkerställa att det inte sker misstag under genomförandet av ett val? Processen ska ju vara säker, från det att valsedeln trycks tills den arkiveras efter valet – och så småningom återvinns.

I det senaste avsnittet av podcasten Demokratiresan samtalar Anders Nordh med Sebastian Bay, team leader på Valmyndigheten, och med Kicki Lech, säkerhetssamordnare i Torsby kommun. Martin Lidhamn, SKR, är också med i studion, och ämnet är säkerheten kring valets genomförande.

– Valresultatet i Sverige är väldigt robust i Sverige med en manuell process som är decentraliserad och väldigt transparent, säger Sebastian Bay. Däremot arbetar vi med att skydda valgenomförandet för att vi inte till exempel ska behöva genomföra ett omval som kan bli väldigt dyrt och påverkar förtroendet för valadministrationen.

Kicki Lech berättar att nu, med bara några månader kvar till valet börjar den hektiska perioden i kommunen ”... där vi tittar på vilka sårbarheter vi och vilka åtgärder vi behöver vidta, och hur vi kan ha en plan B för vissa risker, till exempel om en vallokal brinner innan valet.”

Podcasten Demokratiresan finns där poddar finns.

#74 Valsäkerhet

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR