Publicerad 17 mars 2021

Råd för lokaluthyrning

Måste en kommun upplåta lokaler till alla som vill hyra eller finns det utrymme att säga nej? Nu finns en skrift som beskriver gällande principer vid uthyrning av kommunala lokaler.

Skriften ”Råd vid lokaluthyrning” är framtagen av SKR, med stöd av Center mot våldsbejakande extremism (CVE), för att reda ut begreppen och beskriva de förutsättningar och principer som gäller enligt lag, vid uthyrning och upplåtelse av kommunala lokaler.

Råd vid lokaluthyrning

I många av Sveriges kommuner finns en uttalad politisk ambition att kommunens lokaler ska användas så mycket som möjligt istället för att stå tomma. De flesta kommuner upplåter därför emellanåt idrottsanläggningar, skolor, föreläsningssalar, teatersalonger och andra samlingssalar för olika sammankomster. Detta innebär att många kommuner sedan länge har behövt ta ställning till hur de ska agera när olika extrema eller våldsbejakande organisationer vill använda deras lokaler.

  • Men måste en kommun upplåta lokaler till alla som vill hyra eller finns det utrymme att säga nej till vissa verksamheter?
  • Kan man ställa krav på värderingar hos den som får hyra eller använda en kommunal lokal?

Exempelvis finns det i regeringsformen (RF) krav på att kommuner i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet, och kommunallagen kräver att kommunen ska behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Kommuner måste därför göra ett principiellt ställningstagande som ska gälla vid all uthyrning och upplåtelse, så alla potentiella användare behandlas lika.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR