Publicerad 17 mars 2021

Exempel, arbete mot extremism

SKR har tagit fram exempel på förebyggande arbete som berör våldsbejakande extremism. Varje exempel innehåller bakgrund, hur man har gått till väga, framgångsfaktorer och utmaningar.

Stadsövergripande samordning av arbetet mot våldsbejakande extremism i Göteborg

Göteborgs stad har en stadsövergripande samordning av arbetet mot våldsbejakande extremism. Samordnarna ska bistå med expertkunskap inom området våldsbejakande extremism och kunna ge kommunövergripande stöd och utbildning.

Göteborgs Stad: samordning & socialtjänst mot våldsbejakande extremism (PDF) Pdf, 366 kB.

Samordningsteamet i Malmö Stad

Samordningsteamet samlar 20 tjänstepersoner som möter unga. Deltagarna kommer från stadens samtliga verksamhetsgrenar samt från polis, psykiatri och kriminalvård. Tillsammans verkar de för att höja medvetenheten om förekomsten av våldsbejakande extremism i Malmö. Teamet ökar kunskapen hos relevanta yrkesgrupper, breddar kontaktytorna mellan stadens förvaltningar och skapar trygghet i organisationen.

Samordningsteamet i Malmö Stad (PDF) Pdf, 325 kB.

Socialtjänstens stödtelefon i Malmö stad

Genom att upprätta en stödtelefon för frågor som rör våldsbejakande extremism har Malmö stad skapat en väg in till socialtjänsten för Malmös medborgare och kommunens tjänstemän. Stödet ges kommunövergripande via Plattform Malmö och samtalen genomförs enligt ett särskilt upplägg. För att verksamheten ska fungera väl krävs en god och nära samverkan både med interna och externa aktörer.

Socialtjänstens stödtelefon i Malmö stad (PDF) Pdf, 274 kB.

En regional samordnare för hela Värmland

I Värmland ger en regional samordnare länets 16 kommuner handfast stöd för att förebygga våldsbejakande extremism. Utbildningspaket till första linjens tjänstepersoner, stöd i upprättandet av lokala handlingsplaner samt skapandet av en referensgrupp med förståelse för den lokala problembilden är några av de åtgärder som vidtagits för att motverka radikalisering bland unga. Bakom initiativet står en civilsamhällesaktör med mångårig erfarenhet av brottsförebyggande arbete.

En regional samordnare för hela Värmland (PDF) Pdf, 331 kB.

Kristiansand - ett fyrtorn mot våldsbejakande extremism

Kristiansands kommun har arbetat med att förebygga radikalisering till våldsbejakande extremistiska miljöer i nästan 30 år. Genom kunskapsspridning, tidig insats och samverkan har kommunen blivit en förebild i det förebyggande arbetet. Beprövade insatser mot högerextrema miljöer appliceras nu på religiösa extremistmiljöer och ett bredare brottsförebyggande arbete, där extremism är ett problem som alla andra ledsagar insatserna.

Kristiansand - ett fyrtorn mot våldsbejakande extremism (PDF) Pdf, 477 kB.

VINK – ett mentorprogram för två generationer

Mångårig erfarenhet av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism har lärt Köpenhamn kommun att jobba brett. De familjer där medlemmar radikaliseras har ofta många olika problem. Kommunens mentorprogram VINK riktar sig därför inte bara till de ungdomar som radikaliserats. Projektet stöttar också deras föräldrar.

VINK – ett mentorprogram för två generationer (PDF) Pdf, 511 kB.

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset