Publicerad 18 mars 2021

Beställargrupper, nätverk

SKR driver beställargrupper och beställarnätverk för att utveckla metoder och arbetssätt att genomföra funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

De drivs i syfte att öka förmågan att göra goda inköp, samla- och sprida kunskap om aktuella inköpsbehov, men också genom dialog med intressenter och leverantörer ta fram förslag på funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid upphandling.

Beställargrupper

Beställargrupp konstgräs

Beställarnätverk

Beställarnätverk för socialtjänsten verksamhetssystem och digitala stöd

Beställarnätverk för välfärdsteknik

Beställarnätverk bokning och bidrag (boknings- och bidragslösningar)

Nyttan med beställarnätverk

I filmen berättar Karin Peedu, upphandlingsstrateg vid SKR, med flera om nyttan med beställarnätverk för dig. Filmen är framtagen av Upphandlingsmyndigheten.

Ett beställarnätverk kan beskrivas som ett samarbete mellan köpare med likartade behov. Beställarnätverk erbjuder ett tätt och nära samarbete, men det innebär inte att de medverkande förvaltningarna och bolagen nödvändigtvis är bundna av gemensamma upphandlingar.

Beställarnätverken drivs i syfte att öka förmågan att göra goda inköp, samla och sprida kunskap om aktuella inköpsbehov, men också genom dialog med intressenter och leverantörer ta fram förslag på funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid upphandling. En fördel är att kunna samla den gemensamma köpkraften för att kunna ställa krav som utvecklar marknaden i önskad riktning, till exempel mot att uppfylla hållbarhetsmål. Längd cirka 4 minuter.

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset