Publicerad 7 mars 2024

Förplanering, budgetprocess

Genom att undersöka och visa fakta, samt ge tid för reflektion och dialog, skapas förutsättningar för ökad kunskap och samsyn kring organisationens utmaningar. I en handbok får du konkreta förslag på hur en kommun kan förbättra sitt förarbete inför budgetprocessen.

Tillsammans med fjorton kommuner har SKR prövat ett sätt att förbereda budgetarbetet. Den ger konkreta tips och förslag på hur förarbetet till budgetprocessen kan utvecklas och förbättras. Deltagarna har diskuterat utmaningar och fakta, processens innehåll och upplägg samt gjort tester i liten skala för att kunna utvärdera olika upplägg.

Handbok förslag på förbättrad förplanering till budgetprocessen

Lägg tid på förplanering inför budgetprocessen

I god tid innan budgetarbetet behöver nyckelpersoner, förtroendevalda och tjänstepersoner dela bild av nuläget och utmaningarna de närmaste åren. Det är viktigt att organisationen bygger en gemensam bild inför budgetprocessen.

Att analysera, presentera fakta och ge möjlighet till gemensamma reflektioner och dialog skapas förutsättning för ökad kunskap, samsyn och nya perspektiv på organisationens utmaningar.

Bjud in till en förplanering

Att förbereda budgetprocessen genom att satsa på en ”förplanering” behöver inte vara komplicerat eller kräva mycket extra sammanträdestid.

Det handlar om att samtala på ett nytt sätt och utifrån delvis nya fakta. Förslagsvis innan budgetprocessen startar bjuds högsta ledningen till ett möte där de får kunskap om kommunens utmaningar nu och för de närmaste åren som ger möjlighet till reflektion och ny kunskap.

Exempel på utvecklat arbete med planeringsförutsättningar

I filmen får du goda tips och en kort beskrivning av vilka fördelar detta arbetssätt har gett kommunen i deras budgetplaneringsarbete.

Ekonomichef Linda Kjellin och tidigare controller Linda Andreen i Borgholms kommun berättar om hur de gjort för att utveckla arbetet med planeringsförutsättningarna i kommunen. De beskriver bland annat hur de byggt upp ett forum där förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunen gör gemensamma prioriteringar inför framtiden. De använder också ett gemensamt underlag, presenterar fakta och arbetar med fokusområden.

Filmen är 6 minuter och 18 sekunder lång.

Få mer stöd i ditt budget- och planeringsarbete

Viktiga underlag i planeringsarbetet är skatteunderlagsprognos, aktuella arbetsgivaravgifter, ekonomiska propositioner som preliminära och definitiva taxeringsutfall.

Om budget och planeringsprocessen

Cirkulär om ekonomi

Informationsansvarig

  • Lisa Lindell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.