Publicerad 22 februari 2023

Förplanering, budgetprocess

Genom att systematiskt välja ut, analysera och presentera fakta samt ge möjlighet till reflektion och dialoger skapas förutsättning för ökad kunskap, samsyn och nya perspektiv på organisationens utmaningar. I en handbok presenterar SKR erfarenheter och konkreta förslag på hur en kommun kan förbättra och genomföra ett förarbete samt ta del av ett kommunexempel.

Bjud in till en förplanering

Att förbereda budgetprocessen genom att satsa på en ”förplanering” behöver inte vara komplicerat eller kräva mycket extra sammanträdestid. Det handlar om att samtala på ett nytt sätt och utifrån delvis nya fakta. Förslagsvis innan budgetprocessen startar bjuds högsta ledningen, både förtroendevalda och tjänstepersoner, till ett möte där de får kunskap om kommunens utmaningar nu och för de närmaste åren som ger möjlighet till reflektion och ny kunskap.

Handbok om förplanering – erfarenheter från ett projektarbete

Tillsammans med fjorton kommuner har SKR prövat ett sätt att förbereda budgetarbetet. Projektets erfarenheter presenteras i en handbok med konkreta tips och förslag på hur förarbetet till budgetprocessen kan utvecklas och förbättras. Deltagarna har diskuterat utmaningar och fakta, processens innehåll och upplägg samt gjort tester i liten skala för att kunna utvärdera olika upplägg.

Handbok förslag på förbättrad förplanering till budgetprocessen

Utvecklat arbete med planeringsförutsättningar i Borgholms kommun

Ekonomichef Linda Kjellin och tidigare controller Linda Andreen i Borgholms kommun berättar om hur de gjort för att utveckla arbetet med planeringsförutsättningarna i kommunen. De beskriver hur de byggt upp ett forum där förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunen gör gemensamma prioriteringar inför framtiden. De använder ett gemensamt underlag, presenterar fakta och arbetar med fokusområden. Du får också goda tips samt en kort beskrivning av vilka fördelar detta arbetssätt har gett kommunen i deras budgetplaneringsarbete.

Filmen är 6 minuter och 18 sekunder lång.


Få mer stöd i ditt budget- och planeringsarbete

Viktiga underlag i planeringsarbetet är skatteunderlagsprognos, aktuella arbetsgivaravgifter, ekonomiska propositioner som preliminära och definitiva taxeringsutfall.

Om budget och planeringsprocessen

Cirkulär om ekonomi

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.