Publicerad 14 februari 2022

Planeringsförutsättningar, omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är ett viktigt moment i planeringsarbetet. Det handlar om att ha koll på sina förutsättningar att bedriva verksamhet som det är tänkt. Företeelser i omvärlden, regionalt eller lokalt påverkar en kommuns eller regions möjligheter att styra i önskad riktning.

Lägg tid på förplanering inför budgetprocessen

I god tid innan budgetarbetet behöver nyckelpersoner, förtroendevalda och tjänstepersoner dela bild av nuläget och utmaningarna de närmaste åren. Det är viktigt att organisationen bygger en gemensam bild inför budgetprocessen.

Att analysera, presentera fakta och ge möjlighet till gemensamma reflektioner och dialog skapas förutsättning för ökad kunskap, samsyn och nya perspektiv på organisationens utmaningar.

Systematisk omvärldsbevakning engagerar och breddar perspektiven

Kommuner och regioner bör göra en omvärldsbevakning och en egen analys för att ha koll på förutsättningar, möjligheter och utmaningar som präglar samhällsutvecklingen.

Som stöd i det arbetet kan kommuner och regioner använda SKR:s analys 2021 – Vägval för framtiden. I den lyfts tio trender fram som kan komma att få stor betydelse för det kommunala och det regionala uppdraget. Denna kan ses som ett komplement i sin egen lokala eller regionala omvärldsanalys. I en animerad film får du en presentation av analysen. Du får även ta del av ett arbetsmaterial för att diskutera trender, drivkrafter och utmaningar på hemmaplan samt lärande exempel från fyra kommuner.

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.