Publicerad 6 september 2022

Resultat servicemätning 2022

Sex av tio invånare som har besvarat enkäten ger kommunen högsta betyg för bemötande och tydlighet. De som har haft kontakt med kommunen via telefon upplever dock att det inte alltid är enkelt att få hjälp med sin fråga.

Servicemätningen är en nulägesmätning som visar hur invånarna upplever kommunens bemötande, tydlighet och enkelhet via telefon- eller e-post. Mätningen sker via enkäter som skickas ut som sms eller som e-post till invånare som har varit i kontakt med kommunen. Mätperioden pågick i två månader. Totalt har cirka 15 000 enkätsvar samlats in från invånare som har kontaktat de deltagande kommunerna. Uppåt 8000 fritextkommentarer har också samlats in och analyserats.

I mätningen använder SKR och Brilliant begreppet "enkelhet". Det innebär att när en invånare har ett behov av hjälp från kommunen är det viktigt att kommunen gör det så enkelt som möjligt för att nå en lösning. Mycket går att förenkla för invånaren genom ett bra bemötande, men för att nå höga betyg på upplevd enkelhet krävs det att samtliga serviceytor för invånaren samarbetar och bidrar.

Nyckeltalet bemötande i telefoni är viktigt för den totala serviceupplevelsen. Till skillnad mot telefon så är det svårare för invånaren att bedöma bemötandet efter att man endast haft skriftlig kontakt med kommunen. Däremot är kan det vara ännu viktigare att kommunikationen är tydlig, eftersom det inte finns möjlighet att direkt ställa klargörande frågor. Tydlig, saklig och individanpassad information som är helt i linje med kommunens övriga kommunikationsytor är viktigt, varför tydlighet finns med som ett mätetal.

Bra betyg på bemötande och tydlighet

Generellt visar servicemätningens första omgång på goda resultat. Av respondenterna har 64 pocent gett högsta betyg på bemötande i telefoni och 62 procent på tydlighet i kommunikation via e-post.

Kommunernas sammanvägda snittbetyg för bemötande i telefoni är 82,1. För tydlighet via e-post är totalsnittet 81,6.

I undersökningen har invånarna fått ange sitt svar och sin nöjdhet i en skala 1 - 5. I analysen av resultatet görs betygen om till ett index från 1 till 100. Index räknas ut genom att man tar fram medel utifrån betygsskalans olika värden:

Betyg 5 ger = 100
Betyg 4 ger = 75
Betyg 3 ger = 50
Betyg 2 ger = 25
Betyg 1 ger = 0

Kommuner med bäst resultat

I de nedanstående fyra tabellerna presenteras de tio kommuner med bäst resultat av de kommuner som kom upp i 100 eller fler enkätsvar för respektive kanal (telefon och e-post). Det vill säga där varje kommun har samlat in minst 100 enkätsvar per kanal för att kunna delta i slutgiltig jämförelse. 

Bemötande via telefon och tydlighet via e-post

Utöver bemötande i telefon och tydlighet i skriftlig kommunikation har undersökningen också mätt hur enkelt invånarna tycker att det är att få hjälp från kommunen med sitt ärende i telefoni eller via e-post.

Här redovisas ett något lägre resultat för telefoni och att invånarna ger högre betyg på enkelhet i kanalen e-post. En anledning till skillnaden kan vara att invånarna förväntar sig att få sitt ärende löst direkt i telefon när de kontaktar kommunen.

Tabell: Bemötande via telefoni

I tabellen presenteras de tio bästa indexresultaten i fallande skala för bemötande via telefoni. Totalsnitt index: 82,1

Serviceundersökning: Bemötande telefoni

Kommun

Index 1–100

Lidingö stad

91,8

Strömstads kommun

90,6

Båstads kommun

90,0

Älmhults kommun

89,9

Härryda kommun

88,1

Oskarshamns kommun

88,0

Norrtälje kommun

87,4

Mörbylånga kommun

87,1

Vellinge kommun

86,1

Hammarö kommun

84,4

Tabell: Enkelhet telefoni per kommun

I tabellen presenteras de tio bästa indexresultaten i fallande skala för enkelhet telefoni per kommun. Totalsnitt index: 73,5

Serviceundersökning: Enkelhet telefoni per kommun

Kommun

Index 1–100

Strömstads kommun

85,0

Älmhults kommun

84,9

Lidingö stad

84,0

Oskarshamns kommun

81,1

Torsby kommun

80,6

Storumans kommun

80,1

Båstads kommun

80,1

Ale kommun

79,9

Härryda kommun

79,9

Knivsta kommun

79,4

Tabell: Tydlighet e-post

I tabellen presenteras de tio bästa indexresultaten i fallande skala för tydlighet e-post. Totalsnitt index: 81,6

Serviceundersökning: Tydlighet e-post

Kommun

Index 1 – 100

Ängelholms kommun

86,4

Gävle kommun

86,2

Lidingö stad

83,3

Östersunds kommun

83,1

Lunds kommun

81,4

Knivsta kommun

80,8

Vallentuna kommun

80,7

Sigtuna kommun

79,9

Järfälla kommun

79,5

Knivsta kommun

79,4


Tabell: Enkelhet samt tydlighet via e-post

I tabellen presenteras de tio bästa indexresultaten i fallande skala för enkelhet och tydlighet via e-post.

Serviceundersökning: Enkelhet samt tydlighet via e-post

Kommun

Index 1 – 100

Ängelholms kommun

82,8

Gävle kommun

80,0

Huddinge kommun

78,9

Norrtälje kommun

78,4

Lidingö stad

78,3

Lunds kommun

77,8

Vallentuna kommun

77,6

Knivsta kommun

77,2

Järfälla kommun

76,4

Mölndals kommun

76,4


Informationsansvarig

  • Maria Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.