Publicerad 10 juni 2021

Nulägesanalys för Agenda 2030

Teoripass om att göra en nulägesanalys. Att vi ska röra oss åt Agenda 2030 målen är rimligt men för att kunna starta ett förändringsarbete för att uppnå målen måste du börja med att reflektera över "vad är vårt utgångsläge".

Agenda 2030 har 17 mål som är väldigt lätta att ta till sig. För att uppnå målen i Agenda 2030 måste du starta med att reflektera över vad är vårt utgångsläge – var befinner vi oss idag i förhållande till målen i Agenda 2030.

Filmen är 11 minuter och 11 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset