Publicerad 10 juni 2021

Introduktion: organisera, styra och leda arbetet med Agenda 2030

Ett teoripass om att organisera, styra och leda vilket är viktiga komponenter som måste samspela för att verksamheten ska få det stöd som krävs för att uppnå uppsatta mål.

Att arbeta mot målen i Agenda 2030 kräver samverkan. Det är sällan som den enskilda organisationen har full rådighet att påverka resultatet. Samverkan utmanar sättet att tänka kring att organisera, styra och leda.

Filmen är 10 minuter och 33 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset