Publicerad 9 juli 2021

Organisera, styra och leda i ett styr- och ledningssystem

Att styra en kommun eller en region för en hållbar samhällsutveckling måste beståndsdelar som organisera, styra och leda samverka i ett styr- och ledningssystem. SKR beskriver de tre olika delarnas innehåll och har tagit fram verktyg som stöd till kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla sina styr- och ledningssystem.

Organisera, styra och leda måste samverka i ett styr- och ledningssystem. En förändring i en av beståndsdelarna kommer med största sannolikhet att påverka någon av de andra delarna. Det innebär att om en förändring sker inom till exempel hur kommunen eller regionen styr och gör en förändring i mål- och resultatstyrningen så kan det påverka hur de organiserar sin verksamhet, men även hur de leder.

Det kärvs alltså ett väl sammanhållet styr- och ledningssystem om man vill ge verksamheten så bra förutsättningar som möjligt att uppnå mål och visioner.

Att organisera för resultat

För att få genomslag av fastställd styrning i kommuner och regioner krävs beslut kring vem som ska utföra tjänsten, det vill säga val av driftform. Men de behöver också skapa en organisationskultur som fokuserar på vilka värderingar, beteenden och förhållningssätt som krävs för att uppnå hög kvalitet och effektivitet i sin verksamhet. Därför har SKR tagit fram stödmaterial till detta arbete.

Organisera för resultat

Att styra för resultat

Utifrån ett helhetsperspektiv ska styr- och ledningssystemet stödja och följa upp verksamheterna så att dessa kvalitetssäkrar och förbättrar tjänsterna för brukare och medborgare. Det sker genom att beskriva processer och direktiv som alla ger stöd för att uppnå mål och visioner.

SKR ger på olika sätt stöd till kommuner och regioner genom nätverk och verktyg för arbetet.

Styra för resultat

Att leda för resultat

För att kunna förverkliga vad som beskrivs i styrdokument budget, mål- och resultatstyrning med mera krävs att chefer och medarbetare ges ett stöd. Ledning bidrar till att kvalitetssäkra verksamhet och uppmuntrar till ständiga förbättringar utifrån ett brukar- och medborgarperspektiv.

SKR har tagit fram ett stödmaterial för förändringsledning.

Leda för resultat

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset