Publicerad 9 augusti 2021

Organisera, styra och leda i ett styr- och ledningssystem

Att styra en kommun eller en region för en hållbar samhällsutveckling måste beståndsdelar som organisera, styra och leda samverka i ett styr- och ledningssystem. SKR beskriver de tre olika delarnas innehåll och har tagit fram verktyg som stöd till kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla sina styr- och ledningssystem.

Organisera, styra och leda måste samverka i ett styr- och ledningssystem. En förändring i en av beståndsdelarna kommer med största sannolikhet att påverka någon av de andra delarna. Det innebär att om en förändring sker inom till exempel hur kommunen eller regionen styr och gör en förändring i mål- och resultatstyrningen så kan det påverka hur de organiserar sin verksamhet, men även hur de leder.

Det kärvs alltså ett väl sammanhållet styr- och ledningssystem om man vill ge verksamheten så bra förutsättningar som möjligt att uppnå mål och visioner.

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset