Publicerad 11 mars 2021

Nya nyckeltal för att analysera regionens effektivitet

RKA har lanserat nyckeltal som ger regioner möjlighet att analysera produktivitet och effektivitet. Framöver kommer stöd att erbjudas i hur nyckeltalen kan användas i analyser.

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har idag, 11 mars, lanserat en samling nyckeltal från 2019, som gör att den enskilda regionen kan jämföra och analysera produktivitet och effektivitet med andra regioner, på en övergripande nivå. Nyckeltalen återspeglar befolkningens hälsa, resursförbrukning, volymer, kvalitet och resultat inom hälso- och sjukvård.

Analysrapport kommer senare under året

RKA har tagit fram nyckeltalen samt vägledning, i samarbete med SKR och representanter från respektive region, på uppdrag av Finansdepartementet. Under hösten publicerades nyckeltalen för kommunerna och i början av året kom en årligen återkommande analysrapport. Liknande rapport som analyserar resultaten i regionerna kommer först senare i år.

SKR och RKA kommer framöver att erbjuda seminarier och riktade utbildningsinsatser för regioner i hur nyckeltalen kan användas i analyser.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset