Publicerad 8 april 2021

Resultat inom Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

KKiK projektet sammanställer resultaten varje år. Kommunerna analyserar och presenterar resultaten på olika sätt för de förtroendevalda i kommunen samt för medborgarna. Utifrån analysen sker åtgärder för att att förbättra verksamheter och tjänster för medborgarna.

Sammanställningar av resultat sker årligen

En presentation av resultaten med olika jämförelser sker i januari varje år för alla medverkande kommuner i KKiK. SKR redovisar resultaten de senaste två åren. Om du önskar få information om sammanställningar från tidigare år kan du kontakta oss.

Hitta resultat för KKiK i Kolada

Deltagande kommuner inom KKiK rapporterar in sina resultat i databasen Kolada. I Koladas verktyg Jämföraren tar du fram din kommuns resultat samtidigt kan du göra olika jämförelser där urval och vyer är färdiga.

Jämföraren - sök efter resultat för KKIK i Kolada

Så här gör du för att hitta kommuns resultat i Kolada

Här får du en praktisk genomgång i hur du hittar din kommuns nyckeltal i Kolada via verktyget Jämföraren. Det finns färdiga diagram och tabeller.

Filmens längd är 4 minuter och 1 sekund.

Arbeta mer med verktyget Jämföraren

För att få mer kunskap om hur du kan arbeta med nyckeltalen i Jämföraren i Kolada har RKA tagit fram en webbutbildning som ger dig mer stöd i ditt arbete. Det finns en kortare och en längre version.

Webbutbildning: Jämföraren för kommuner

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset