Publicerad 7 juli 2021

KKiK 2021 - Kommunens Kvalitet i Korthet

Du kan ta del av information och viktiga datum för KKiK 2021. Om din kommun vill vara med i projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) vänligen kontakta oss.

Viktiga datum för KKiK

Nytt för 2021

SKR tar ut en årsavgift för deltagandet enligt SKR:s gällande avgiftsdirektiv - 4 000 kr per kommun och år. Deltagarna får en inbjudan till ett samarbetsrum som är en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte där vi gemensamt bygger en bank för lärande och samlar arbetsmaterial. Vi kommer att förse deltagarna med löpande stödinsatser bland annat i form av material och ett riktat nyhetsbrev.

Externa undersökningar

För vissa av nyckeltalen i KKiK samlas data in av externa leverantörer. Kommunen behöver ibland avropa dessa undersökningar via leverantörer om kommunen vill ha med resultaten för nyckeltalen i KKiK-redovisningen.

Externa undersökningar

Insamling av data inför rapportering i Kolada

Oktober brukar den vara den sista månaden för insamling av data för KKiK i Kolada. RKA publicerar mallar som går att använda vid insamlingen.

Insamling av resultat och publicering av data

Resultatredovisningen sker 2022

Den 20 januari 2022 redovisas resultaten för 2021 för ledande politiker och tjänstepersoner.

Anmäl din kommun att vara med i KKiK

Om din kommun vill vara med i KKiK vänligen kontakta oss via nedan formulär. SKR kontaktar dig inom kort.
Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset