Publicerad 23 mars 2021

Insamling av resultat och publicering av data, Kolada

För flera av måtten inom olika områden för KKiK genomför kommunen egna insamlingar av uppgifter. Därefter registrerar kommunen in uppgifterna i databasen Kolada. Insamlingsperioden brukar vanligtvis vara till och med oktober.

Så här får du behörighet till Kolada

Du kontaktar RKA för detta ändamål via e-post för att få behörighet samt nödvändiga instruktioner.

E-post för att få tillgång till behörigheten:

inmatning@kolada.se

Ställ dina frågor direkt till RKA

Om du har frågor om Kolada, eller vill veta hur du gör för att publicera din kommuns uppgifter (data) kontaktar du RKA direkt.

Kontakta RKA

Samla in uppgifter inför rapportering i Kolada

Det finns ett antal mallar (formulär) som RKA tillhandahåller för insamling av uppgifter inför rapportering i Kolada. Dessa är publicerade på RKA:s webbplats.

Formulär för att rapportera in uppgifter till KKiK 2020, RKA

Övrig statistik som hämtas in till Kolada

Ungefär hälften av måtten i KKiK samlas in av RKA till Kolada automatiskt från de statistikansvariga myndigheterna och andra källor.

Tjänster för offentlig statistik, källor, RKA

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset