Publicerad 24 september 2021

Inför en mätning inom KKiK

SKR ger information om KKiK:s verktygslåda, hur insamling och publicering av resultat inom KKiK ska ske. Det finns också en introduktion för nya projektledare samt information om externa mätningar.

Verktygslåda och mått för KKiK

När du arbetar med din kommuns mätning har du god hjälp av KKiK:s verktygslåda som en översiktlig beskrivning av de nyckeltal som ingår i Kommunens kvalitet i korthet, dess definitioner, syfte och användningsområden. Verktygslådan och nyckeltalstabellen (Excel fil) är tillgänglig i ett samarbetsrum för de kommuner som anmält sig för att delta i KKiK 2021

Insamling av uppgifter och publicering av data

Här får du information om hur du gör egna insamlingar, om de formulär som finns att tillgå för insamlingen samt hur du publicerar din kommuns resultat i databasen Kolada.

Insamling av resultat och publicering av data, Kolada

För nya projektledare i KKiK

SKR har tagit fram en film som en introduktion för dig som är ny projektledare inom projektet inom KKiK. Vi rekommenderar dig att se denna film innan du börjar ditt arbete.

Introduktion för nya projektledare inom KKiK

Externa mätningar

Det finns ett antal externa mätningar som kommunen kan genomföra om de vill ha resultat för vissa av nyckeltalen i KKiK. Kommunen behöver avropa och upphandla dessa undersökningar via leverantörer om kommunen vill ha med dessa resultat för nyckeltalen i KKiK-redovisningen.

Information om externa undersökningar

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset