Publicerad 27 oktober 2021

Följeforskning av projekt KKiK - rapport om framväxt, utveckling och användning

Arbetet med KKiK har under fem år följts av forskare från Handelshögskolan. Forskarstudien har släppts och det etablerade utvecklingsnätverket har uppmärksammats på ett positivt sätt i en forskarvärld som ofta är skeptiskt till ranking och jämförelser av resultat.

Handelshögskolan uppmärksammar Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

KKiK startade för 15 år sedan och har utvecklats i samverkan mellan SKR, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och kommunerna som ingår i nätverket. Statistiken som används hämtas dels från Sveriges officiella statistik, och dels från egna mätningar inom ramen för KKiK-arbetet. Totalt handlar det om ett 40-tal olika nyckeltal som ingår. Nyckeltalen sorteras inom tre områden. Idag är det en stabil och komprimerad resultatbild med hög grad av jämförbarhet och relevans.

Handelshögskolan värderar nätverket som unikt även i en internationell jämförelse. De lyfter framför allt tre framgångsfaktorer. Dessa är;

  • Det begränsade antalet nyckeltal som prioriterats.
  • Tydligt fokus på lärande och utveckling.
  • Arbetet sker i samverka mellan SKR, RKA och deltagande kommuner.

Utöver en inledning är rapporten uppdelad i fyra avsnitt.

Rapport om framväxten, utvecklingen och användningen av KKiK (PDF) Pdf, 356 kB.

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset