Publicerad 9 april 2021

KKiK 2021 - Kommunens Kvalitet i Korthet

Ta del av information och viktiga datum för KKiK 2021. Om din kommun vill vara med i projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) vänligen kontakta oss.

Viktiga datum för KKiK 2021

2021

29 april är det digital projektledarträff och då följer vi upp den senaste mätningen och vässar verktyget samt kvalitetsgranskar de ingående nyckeltalen i samverkan.
16 september är det uppstartsträff, sannolikt digitalt, för projektledarna inför kommande mätning.
10 december är det analysdag för projektledarna, sannolikt digitalt, där vi bland annat utvecklar analys och presentation av resultat.

2022

Den 20 januari redovisas resultaten för 2021 för ledande politiker och tjänstepersoner.

Nytt för 2021

SKR kommer att ta ut en årsavgift för deltagandet enligt SKR:s gällande avgiftsdirektiv -
4 000 kr per kommun och år. Vi kommer att förse deltagarna med löpande stödinsatser, material och ett riktat nyhetsbrev kommer lanseras.

Externa undersökningar

För vissa av nyckeltalen i KKiK samlas data inom genom olika undersökningar som genomföras av externa leverantörer. Kommunen behöver avropa och upphandla dessa undersökningar via leverantörer om kommunen vill ha med resultaten för nyckeltalen i KKiK-redovisningen.

Externa undersökningar

Insamling av data inför rapportering i Kolada

Oktober brukar den vara den sista månaden för insamling av data för KKiK i Kolada. RKA brukar publicera mallar som går att använda vid insamlingen.

Insamling av resultat och publicering av data

Anmäl din kommun att vara med i KKiK

Om din kommun vill vara med i KKiK vänligen kontakta oss via nedan formulär. Vi kommer kontakta dig inom kort.
Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset