Publicerad 20 oktober 2021

KKiK 2021 - Kommunens Kvalitet i Korthet

Du kan ta del av information och aktuella datum kring insamlingen för KKiK 2021:s mätning. Du kan också anmäla din kommun att vara med i projekt KKiK.

Anmälan KKiK

Om din kommun vill vara med i KKiK eller delta i utvecklingsnätverket kontakta oss via ovan anmälan. SKR kontaktar dig inom kort.

Nytt för 2021

SKR tar ut en årsavgift för deltagandet enligt SKR:s gällande avgiftsdirektiv - 4 000 kr per kommun och år.

  • Efter anmälan får deltagarna en inbjudan till ett samarbetsrum, som är en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte, där SKR gemensamt bygger en bank för lärande och samlar arbetsmaterial.
  • Deltagarna får löpande stödinsatser av SKR genom olika material och ett riktat nyhetsbrev.
  • Det skickas ut inbjudningar till bland annat nätverksträffar via samarbetsrummet.

De kommuner som ingår i KKiK erbjuds att delta i ett utvecklingsnätverk med fokus på lärande och utveckling. Du gör din intresseanmälan i ovanstående formulär.

Den kommun som väljer att inte vara med i KKiK kan naturligtvis fortfarande leverera data till databasen Kolada och använda nyckeltalen för sin egen analys och jämförelse.

Jämföraren i Kolada

Externa undersökningar

För vissa av nyckeltalen i KKiK samlas data in av externa leverantörer. Kommunen behöver ibland avropa dessa undersökningar via leverantörer om kommunen vill ha med resultaten för nyckeltalen i KKiK-redovisningen.

Externa undersökningar

Insamling av data inför rapportering i Kolada

Den 31 oktober är den sista månaden för insamling av data för KKiK i Kolada. RKA publicerar mallar som går att använda vid insamlingen.

Insamling av resultat och publicering av data

Årlig analysdag

Alla kommuner som är med i KKiK-projektet bjuds in till en årlig analysdag. I år sker denna dag den 10 december. Inbjudan sker via samarbetsrummet för KKiK.

Resultatredovisningen sker 2022

Den 20 januari 2022 redovisas resultaten för 2021 för ledande politiker och tjänstepersoner.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset