Publicerad 26 april 2021

Externa undersökningar och servicemätningar som underlag för KKiK

För vissa av nyckeltalen i KKiK samlas data inom genom olika undersökningar som genomföras av externa leverantörer. Kommunen behöver avropa och upphandla dessa undersökningar via leverantörer om kommunen vill ha med resultaten för nyckeltalen i KKiK-redovisningen.

Brukarundersökningar inom socialtjänsten

Brukarbedömningarna inom individ- och familjeomsorgen respektive funktionshinderområdet hämtas från undersökningar som SKR tillhandahåller. Du kan ta del av information om hur kommunen går tillväga samt se en film som berättar om vikten av att fråga de som berörs för att kunna utveckla verksamheten.

Socialtjänst, brukarundersökningar

Företagsklimat - Insikt

Om kommunen vill få resultat för nyckeltalet om företagsklimat i KKiK behöver kommunen genomföra delta i undersökningen. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.

Insikt, servicemätning

Servicemätning

Från och med 2021 kommer de tre nyckeltal som plockats från den så kallade Servicemätningen att utgå från KKiK. De avser nyckeltalen som mäter tillgänglighet per e-post och telefon samt bemötande vid telefonkontakt. Anledningen till detta är dels innehållet i nyckeltalen som sådana, dels avtalsmässiga skäl.

Självklart kan kommuner fortsätta genomföra Servicemätningen ändå om ni önskar fortsätta mäta detta. I så fall så kontakta leverantörerna direkt. I och med att nyckeltalen utgår från KKiK kommer de inte publiceras i Kolada.

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset