Publicerad 22 mars 2021

Inför mätning inom KKiK - verktygslåda och nyckeltal

SKR har publicerat material som stöd för ditt arbete inför en mätning inom KKiK. Det finns verktygslåda, mått, hur insamling och publicering av resultat ska ske. Det finns också en introduktion för nya projektledare, och information om externa mätningar.

Verktygslåda och mått för KKiK

När du arbetar med din kommuns mätning har du god hjälp av KKiK:s verktygslåda som en översiktlig beskrivning av de nyckeltal som ingår i Kommunens kvalitet i korthet, dess definitioner, syfte och användningsområden.

Verktygslåda 2020 (PDF)

Nyckeltalstabell (EXCEL)

Övrigt stödmaterial

Insamling av uppgifter och publicering av data

Här får du information om hur du gör egna insamlingar, om ifyllnadsformulär samt hur du publicerar din kommuns resultat i databasen Kolada.

Insamling av resultat och publicering av data, Kolada

För nya projektledare i KKiK

Vi har tagit fram en film som en introduktion för dig som är ny projektledare inom projektet inom KKiK. Vi rekommenderar dig att se denna film innan du börjar ditt arbete.

Introduktion för nya projektledare inom KKiK

Externa mätningar

Det finns ett antal externa mätningar som kommunen kan genomföra om de vill ha resultat för vissa av nyckeltalen i KKiK. Kommunen behöver avropa och upphandla dessa undersökningar via leverantörer om kommunen vill ha med dessa resultat för nyckeltalen i KKiK-redovisningen.

Information om externa undersökningar

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset