Publicerad 22 mars 2021

Område Samhälle och miljö

Inom området finns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen, kommunal service som till exempel bibliotek, arbetsmarknad, samhällsbyggande, näringsliv och miljö.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

 • ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via e-post,
 • att ge kunskap om tillgängligheten på den information som kommunen ger till medborgarna via telefon,
 • ge kunskap om medborgarnas intresse och engagemang att delta i val,
 • få kunskap om hur väl kommunen har organiserat sin verksamhet för att kunna nå ut med servicen på huvudbiblioteket,
 • ge kunskap om hur stor gruppen är som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet har börjat arbeta,
 • visa hur etableringen av nyanlända fungerar i kommunen,
 • ge kunskap om attityder hos företag etablerade i kommunen om hur de upplever den kommunala servicen,
 • redovisa kommunens arbete för att minska användning av ändliga resurser och öka graden av återvinning,
 • redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom användning av alternativa drivmedel och bränslesnåla fordon i den egna organisationen,
 • att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn.

Information om området och nyckeltalen finner du i verktygslådan för KKiK

Höganäs kommun utvecklar företagsklimatet

Peter Schölander, KSO, och Herman Crespin, kommundirektör i Höganäs kommun berättar om sina framgångsfaktorer som gjort att kommunen är nummer ett i servicemätningen "Insikt som mäter företagsklimatet".

 • Vad har gjort att de lyckats så bra?
 • Vilka utmaningar ser de framåt...

Filmens längd är 35 minuter 21 sekunder.

Informationsansvarig

 • Leif Eldås
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset