Publicerad 18 juni 2021

Exempel, se hur andra kommuner gör

Ett syfte med KKiK är att dela erfarenheter och lära av varandra. Här kan du ta del av filmer med kommuners erfarenheter och exempel på utvecklingsarbeten inom KKiK.

Sök bland alla exempel

Använd sökord som till exempel: skola, e-post, miljö, mat, förskola, hemtjänst med mera.

Tre områden för att mäta prestationer

KKiK använder cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom tre områden. Syftet med nyckeltalen är bland annat att kommuner ska använda dem som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med medborgarna.

Alla exempel är indelade enligt nedan områden. Här får du också information om vilka delar som specifikt ingår inom respektive område.

Barn och unga

Stöd och omsorg

Samhälle och miljö

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset