Publicerad 18 juni 2021

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

Kommunens kvalitet i korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Det är i huvudsak den politiska ledningens underlag och verktyg för att styra och bidra till en demokratisk dialog med medborgarna.

Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. KKiK ger inte svaret på allt, men det ger en bra lägesbild av kommunen som, inte minst för ledande förtroendevalda, kan utgöra grund för den egna styrningen av kommunen, och i dialog med medborgarna samt för utveckling.

Om KKiK och vad som ingår i projektet

Ta del av kommuners erfarenheter och exempel

I Kolada finns nyckeltal samt underlag för analyser och jämförelser

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR