Publicerad 7 maj 2024

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK – mätning och nyckeltal

KKiK är ett nationellt projekt som omfattar cirka 180 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram nyckeltal och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten. KKiK ger en bra lägesbild av kommunen som kan utgöra grund för styrningen av kommunen, och i dialog med medborgarna samt för utveckling.

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Det är i huvudsak den politiska ledningens underlag och verktyg för att styra och bidra till en demokratisk dialog med medborgarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Delta i KKiK

Den kommun som önskar delta i KKiK kan anmäla sitt deltagande till SKR genom nedan formulär. Det finns också ett utvecklingsnätverk inom KKiK som du kan anmäla dig till.

Anmälan KKiK

Förutsättningar för att delta i projektet

Nätverket drivs av SKR, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) samt av kommunerna som deltar. För att delta i projektet KKiK krävs att

  • det finns en projektledare i kommunen som tar ansvar för helheten i kommunens deltagande
  • projektledaren har god tillgång till politiska arenor där resultaten kan presenteras och analyseras.

SKR rekommenderar även ett politiskt beslut inför deltagande i projektet.

Kostnad

SKR tar ut en årsavgift för deltagandet enligt SKR:s gällande avgiftsdirektiv: 4 000 kr per kommun och år. Efter anmälan får deltagaren en inbjudan till ett samarbetsrum, som är en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte, där SKR bland annat samlar arbetsmaterial. Deltagarna får löpande stödinsatser av SKR genom olika material och ett riktat nyhetsbrev. Det finns också ett utvecklingsnätverk inom KKiK.

Mätområden och nyckeltal

Projektet sammanställer cirka 40 nyckeltal för att redovisa kommunens prestationer inom tre områden: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

Introduktionsfilm om mätområden, kriterier och nyckeltal

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.