Publicerad 8 juni 2022

Upphandling sakkunniga kommunal revision

Sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner samt till lekmannarevisorerna i kommunala bolag upphandlas ofta. Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad process. Du får här ta del av information och stödmaterial.

Materialet belyser processen att anlita sakkunniga till revisorerna i kommuner och regioner och lekmannarevisorerna i kommunala aktiebolag. Det är tillämpligt också på kommunalförbund och finansiella samordningsförbund. Materialet innehåller fakta, två exempel på förfrågningsunderlag med kommentarer och praktisk vägledning.

PM upphandling av sakkunniga

Läs gärna promemorian innan du börjar ditt arbete. Den belyser förutsättningarna för revisorernas upphandling av sakkunniga och de frågor som behöver bearbetas inför upphandlingen.

PM: Upphandling av sakkunniga (PDF) Pdf, 335 kB.

Exempel A: Förfrågningsunderlag med fast pris

Anbudsgivare konkurrerar endast med kvalitet

Exempel A: förfrågningsunderlag fast pris (Word) Word, 84 kB.

Exempel A bilaga 1: Svarsformulär - anbudsgivarens underskrift av ska-krav (Word) Word, 51 kB.

Exempel A bilaga 2: Sammanställning - anbudsgivarens erbjudna bemanning, timpris (Word) Word, 41 kB.

Exempel A bilaga 3: Referenssammanställning för uppdragsledare (Word, nytt fönster) Word, 45 kB.

Exempel B: Förfrågningsunderlag utan fast pris

Anbudsgivare konkurrerar med kvalitet och pris

Exempel B: förfrågningsunderlag (Word) Word, 112 kB.

Exempel B bilaga 1: Svarsformulär: anbudsgivarens underskrift av ska-krav (Word) Word, 54 kB.

Exempel B bilaga 2: Sammanställning - anbudsgivarens erbjuden bemanning, timpris (Word) Word, 47 kB.

Exempel B bilaga 3: Referenssammanställning för uppdragsledare (Word) Pdf, 335 kB.

Om du önskar ett exempel på en utvärderingsmall vänligen kontakta SKR nedan.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR