Publicerad 7 april 2021

Upphandling sakkunniga kommunal revision

Sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner samt till lekmannarevisorerna i kommunala bolag upphandlas ofta. Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad process. Du får här ta del av information och stödmaterial.

Stödmaterial med fakta, exempel och vägledning

  • Materialet belyser processen att anlita sakkunniga till revisorerna i kommuner och regioner och lekmannarevisorerna i kommunala aktiebolag.
  • Det är tillämpligt också på kommunalförbund och finansiella samordningsförbund.
  • Materialet innehåller fakta, två exempel på förfrågningsunderlag med kommentarer och praktisk vägledning.

PM innan du börjar ditt arbete

Promemorian belyser förutsättningarna för revisorernas upphandling av sakkunniga och de frågor som behöver bearbetas inför upphandlingen.

PM: Upphandling av sakkunniga (PDF)

Till båda exemplen nedan hör dels en kontraktsmall för att teckna avtal, dels allmänna bestämmelser som identifierar de allmänna avtalsvillkor som flertalet köpare har anledning att reglera. De allmänna bestämmelserna fogas till förfrågningsunderlaget.

Kontraktsmall (Word)

Allmänna bestämmelser kommunal revision (Word)

Exempel A: Förfrågningsunderlag med fast pris

Anbudsgivare konkurrerar endast med kvalitet

Exempel A: förfrågningsunderlag fast pris (Word)

Exempel A - bilaga 1

Svarsformulär: anbudsgivarens underskrift/acceptans av ska-krav (Word)

Exempel A - bilaga 2

Sammanställning: anbudsgivarens erbjudna bemanning, timpris (Word)

Exempel A - bilaga 3

Referenssammanställning för uppdragsledare (Word, nytt fönster)

Exempel B: Förfrågningsunderlag utan fast pris

Anbudsgivare konkurrerar med kvalitet och pris

Exempel B: förfrågningsunderlag (Word)

Exempel B - bilaga 1

Svarsformulär: anbudsgivarens underskrift/acceptans av ska-krav (Word)

Exempel B - bilaga 2

Sammanställning: anbudsgivarens erbjuden bemanning, timpris (Word)

Exempel B - bilaga 3

Referenssammanställning för uppdragsledare (Word)

Exempel B - bilaga 4

Utvärderingsmall med värden: fingerade värden från tre anbudsgivare (Excel)

Utvärderingsmall utan värden (Excel)

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset