Publicerad 23 september 2022

Upphandling finansiell revision, kommunala företag

De förtroendevalda revisorerna kan ha uppdraget att upphandla den finansiella revisionen som utförs av auktoriserade revisorer i de kommunala företagen – aktiebolag, stiftelser med flera. Detta ingår inte i revisorernas grunduppdrag. Du får här ta del av information och stödmaterial till denna process.

Materialet belyser processen att upphandla finansiell revision i kommunala aktiebolag. Det kan med anpassning användas vid motsvarande upphandling i kommunala stiftelser och andra kommunala företag. Materialet kan även användas av någon annan som genomför denna upphandling.

Materialet innehåller exempel i på förfrågningsunderlag med bilagor som med kompletteringar kan användas i den egna upphandlingen.

PM Upphandling finansiell revision

Läs gärna promemorian innan du börjar ditt arbete. Den belyser kort förutsättningarna för upphandling av lagstadgad revision.

PM: Upphandling finansiell revision (PDF) Pdf, 192 kB.

Exempel på förfrågningsunderlag och bilagor

Exempel förfrågningsunderlag finansiell revision (Word) Word, 87 kB.

Exempel bilaga 1: Svarsformulär - anbudsgivarens underskrift och acceptans av ska-krav (Word) Word, 51 kB.

Exempel bilaga 2: Sammanställning - anbudsgivarens erbjudna bemanning, timpris (Word) Word, 43 kB.

Exempel bilaga 3: Referenssammanställning för uppdragsledare (Word) Word, 42 kB.

Exempel bilaga 4: Kontraktsmall finansiell revision (Word) Word, 50 kB.

Exempel bilaga 5: Allmänna bestämmelser finansiell revision (Word) Word, 53 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR