Publicerad 7 april 2021

Upphandling finansiell revision, kommunala företag

De förtroendevalda revisorerna har ofta uppdraget att upphandla den finansiella revisionen som utförs av auktoriserade eller godkända revisorer i de kommunala företagen – aktiebolag, stiftelser med flera. Du får här ta del av information och stödmaterial till denna process.

Stödmaterial med fakta, exempel och vägledning

  • Materialet belyser processen att upphandla finansiell revision i kommunala aktiebolag.
  • Det kan med anpassning användas vid motsvarande upphandling i kommunala stiftelser och andra kommunala företag.
  • Materialet kan även användas av någon annan som genomför denna upphandling.
  • Materialet innehåller en PM samt ett exempel på förfrågningsunderlag med bilagor som med kompletteringar kan användas i den egna upphandlingen.

PM innan du börjar ditt arbete

Promemorian belyser kort förutsättningarna för upphandling av lagstadgad revision.

PM: Upphandling finansiell revision (PDF) Pdf, 132 kB.

Exempel förfrågningsunderlag

Exempel förfrågningsunderlag finansiell revision (Word) Word, 72 kB.

Exempel bilaga 1

Svarsformulär: anbudsgivarens underskrift och acceptans av ska-krav (Word) Word, 39 kB.

Exempel bilaga 2

Sammanställning: anbudsgivarens erbjudna bemanning, timpris (Word) Word, 27 kB.

Exempel bilaga 3

Referenssammanställning för uppdragsledare (Word) Word, 28 kB.

Exempel bilaga 4

Utvärderingsmodell utan värden (Excel) Excel, 47 kB.

Utvärderingsmodell med värden (Excel) Excel, 48 kB.

Exempel bilaga 5

Kontraktsmall finansiell revision (Word) Word, 37 kB.

Exempel bilaga 6

Allmänna bestämmelser finansiell revision (Word) Word, 40 kB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset