Publicerad 9 november 2021

Fem förslag för utveckling av lekmannarevisionen

SKR publicerar idag en rapport om lekmannarevisionen i kommunala aktiebolag. I rapporten redovisas fem förslag på områden som behöver stärkas för att lekmannarevisionen ska kunna utvecklas positivt och skapa större nytta för bolag och ägare.

Fem förslag för utveckling av lekmannarevisionen, webbutiken

– Sedan över tjugo år tillbaka är det obligatoriskt för helägda kommunala aktiebolag att utse minst en lekmannarevisor som ska granska verksamheten i bolaget, vi vet dock att den här typen av revision haltar på flera håll, och det blir för lite granskning, menar Lotta Ricklander, handläggare på SKR.

Förutsättningarna, i form av tydliga principer för finansiering, utbildning och arbetsrutiner behöver stärkas. Även samspelet med bolagets auktoriserade revisor och med den övriga revisionen i kommunen behöver tydliggöras.

Lekmannarevisionen finns för att skapa legitimitet och förtroende för den växande del av den kommunala sektorn som bedrivs i aktiebolag. En väl fungerande lekmannarevision är en viktig del i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset