Publicerad 17 augusti 2022

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen består av tre delar: planera, granska och pröva. Den är avslutad när fullmäktige eller bolagsstämma behandlat revisionsberättelse och granskningsrapport samt fattat beslut i ansvarsfrågan.

Planera, granska, pröva.

Revisionsprocessen

Tre grundläggande principer i revisionsprocessen:

  1. Öppenhet och kommunikation.
  2. Ansvarsfördelning mellan revisorer och sakkunniga.
  3. Kvalitetssäkring och dokumentation.

Planera, granska, pröva

Granskningen är årlig och avser den verksamhet som sker under ett räken­skapsår. Vissa delar av revisionsprocessen pågår fortlöpande medan andra delar är mera avgränsade i tiden. Processens delar överlappar och påverkar varandra. Under God revisionssed i kommunal verksamhet finns mer information om de olika delarnas innehåll.

God revisionssed

Granskning i dialog

I filmen berättar tre revisorer; Jan Rönngren, revisor i Strömsunds kommun, Marianne Ericsson, revisor i Region Jönköping, Bert Öhlund, revisor i Region Västerbotten, om vikten av dialog i arbetet med granskning.

Filmen är 2 minuter och 30 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR