Publicerad 15 september 2021

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen består av tre delar: planera, granska och pröva. Den är avslutad när fullmäktige eller bolagsstämma behandlat revisionsberättelse och granskningsrapport samt fattat beslut i ansvarsfrågan.

Planera, granska, pröva.

Revisionsprocessen

Tre grundläggande principer i revisionsprocessen:

  1. Öppenhet och kommunikation.
  2. Ansvarsfördelning mellan revisorer och sakkunniga.
  3. Kvalitetssäkring och dokumentation.

Planera, granska, pröva

Granskningen är årlig och avser den verksamhet som sker under ett räken­skapsår. Vissa delar av revisionsprocessen pågår fortlöpande medan andra delar är mera avgränsade i tiden. Processens delar överlappar och påverkar varandra. Under God revisionssed i kommunal verksamhet finns mer information om de olika delarnas innehåll.

God revisionssed

Tre revisorer; Jan Rönngren, revisior i Strömsunds kommun, Marianne Ericsson, revisor i Region Jönköping, Bert Öhlund, revisor i Region Västerbotten berättar om vikten av dialog i arbetet med granskning. Längd cirka 2 minuter.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset