Publicerad 15 september 2021

Revisionens arbetssätt och granskning under coronapandemin

Liksom alla andra i kommuner och regioner har revisionen påverkats av Coronapandemin. SKR har därför i tre filmer diskuterat på vilket sätt revisionens arbetssätt och granskning fungerar i nuläget. Du får också en utblick i Norden.

Coronas påverkan på revisionens arbetssätt

I filmen diskuteras främst hur revisionens arbetssätt har förändrats. SKR intervjuar Birgitta Litsegård, förtroendevald revisor i Kungsbacka samt Mikael Lind, sakkunnigt biträde från KPMG. Du får svar på följande frågor:

  • Hur sammanträder revisionsgrupperna i dagsläget?
  • Vad upplevs fungera bra och mindre bra?
  • Hur fungerar samarbetet mellan revisorer och sakkunniga?
  • Vilka effekter får de nya arbetssätten?

Filmen är 17 minuter och 29 sekunder lång.

Coronas påverkan på revisionens granskning och ansvarsprövning

I filmen intervjuas Caroline Nyman, stadsrevisor Norrköping och Anders Hellqvist, sakkunnig från revisionsföretaget EY om hur granskningsarbetet har påverkats i och med pandemin.

Vidare diskuteras hur revisionen kan resonera kring ansvarsprövning för år 2020.

Filmen är 21 minuter och 18 sekunder lång.

Coronas påverkan på revisionen i Norden

I denna film gör vi en utblick i Norden. Först intervjuas Martin Slotte, auktoriserad offentlig revisor, KPMG, Finland och Rune Tokle, chef NKRF (Norges Kommunerevisorforbund), Norge.

De berättar om hur revisionen har påverkats i sina respektive länder under Coronapandemin.

Filmen är 26 minuter och 43 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset