Publicerad 17 maj 2021

Revisionens arbetssätt och granskning under coronapandemin

Liksom alla andra i kommuner och regioner har revisionen påverkats av Coronapandemin. SKR har därför i tre filmer diskuterat på vilket sätt revisionens arbetssätt och granskning fungerar i nuläget. Du får också en utblick i Norden.

Coronas påverkan på revisionens arbetssätt

I filmen diskuteras främst hur revisionens arbetssätt har förändrats. SKR intervjuar Birgitta Litsegård, förtroendevald revisor i Kungsbacka samt Mikael Lind, sakkunnigt biträde från KPMG. Du får svar på följande frågor:

  • Hur sammanträder revisionsgrupperna i dagsläget?
  • Vad upplevs fungera bra och mindre bra?
  • Hur fungerar samarbetet mellan revisorer och sakkunniga?
  • Vilka effekter får de nya arbetssätten?

Filmen är 17 minuter och 29 sekunder lång.

Coronas påverkan på revisionens granskning och ansvarsprövning

I filmen intervjuas Caroline Nyman, stadsrevisor Norrköping och Anders Hellqvist, sakkunnig från revisionsföretaget EY om hur granskningsarbetet har påverkats i och med pandemin.

Vidare diskuteras hur revisionen kan resonera kring ansvarsprövning för år 2020.

Filmen är 21 minuter och 18 sekunder lång.

Coronas påverkan på revisionen i Norden

I denna film gör vi en utblick i Norden. Först intervjuas Martin Slotte, auktoriserad offentlig revisor, KPMG, Finland och Rune Tokle, chef NKRF (Norges Kommunerevisorforbund), Norge.

De berättar om hur revisionen har påverkats i sina respektive länder under Coronapandemin.

Filmen är 26 minuter och 43 sekunder lång.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset