Publicerad 22 augusti 2022

Att vara förtroendevald revisor

Att vara revisor är att ha en viktig roll i den kommunala demokratin. Revision sker på uppdrag av fullmäktige. Revisorernas uppgift är omfattande och genomförs oberoende från partipolitiken.

Uppdraget är att granska och pröva

Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Revisorerna ska granska och pröva om

  • Verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredställande.
  • Den interna kontrollen är tillräcklig.
  • Räkenskaperna är rättvisande.

I filmen berättar några förtroendevalda revisorer om sina erfarenheter av att vara revisor. Den är 2 minuter 45 sekunder lång.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR