Publicerad 17 september 2021

Motverka välfärdsbrottslighet

Med välfärdsbrottslighet menar SKR i detta sammanhang när en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning. SKR:s arbete syftar till att använda den kompetens som finns i kommuner och regioner samt öka medvetenheten kring problematiken.

Välfärdsbrottslighet finns inom hela välfärdssystemet, och har särskilt uppmärksammats inom områden som hemtjänst och assistans. Oegentligheter har även konstaterats inom flera kommunala områden som till exempel:

  • inom området för bidrag
  • oriktiga fakturor från privata utförare
  • bygg- och transport
  • osant intygande om funktionstillstånd
  • falska sjukintyg, falska identiteter, och andra intygsbrott

Det kan låta enkelt att hitta fusket, men det är inte alltid så självklart att vi har utrymme och kunskap att förebygga, leta och agera – för detta krävs tid, engagemang, stöd och en struktur i organisationen. Det är viktigt att uppmärksamma otillbörlig påverkan som ofta förekommer i samband med välfärdsbrottslighet.

Fusk och oegentligheter - exempel från verkligheten

SKR har tillsammans med medlemmar i ett nätverk tagit fram en animerad film som är tänkt att vara en så kallad ”ögonöppnare” kring välfärdsbrottslighet. Vi vill också inspirera kommuner och regioner i deras fortsatta arbete med att Förebygga-Leta-Agera.

Filmen kan också vara ett diskussionsunderlag i syfte att fortsätta det förebyggande arbetet med att begränsa välfärdsbrottslighet.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset