Publicerad 17 maj 2022

Uppdraget som ledande förtroendevalda

SKR arbetar med att stärka utvecklingen av uppdraget som ledande förtroendevald i att styra och leda och stärka demokratin i kommunen eller regionen. Det handlar om förtroendevaldas uppdrag och förutsättningar, samt att skapa tillitsfulla möten och bygga team.

SKR arbetar med tre delar i uppdraget:

  • Ett ledarskap som stärker demokratin.
  • Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat.
  • Ett ledarskap som är hållbart.

Om uppdraget som kommun- och regionstyrelseordförande

Filmens innehåll bygger på en enkätstudie om uppdraget, arbetsmiljö och förtroendevaldas behov av utveckling. Johan Wänström statsvetare och forskare vid Centrum för kommunforskning i Norrköping har genomfört studien.

I filmen har Johan och Lena Lindgren, SKR, ett samtal om resultatet. Filmen är 3 minuter och 15 sekunder lång.

Bygga team och skapa tillitsfulla möten

I filmen ger SKR konkreta råd om hur du som förtroendevald kan bygga team och skapa tillitsfulla möten. Vilket kan upplevas som en utmaning i politiken.

Ann Malmsten, seniorkonsult på Indea, och Lena Lindgren, SKR har ett samtal om tillit, öppenhet och förutsättningar för att bygga team. Filmen är 3 minuter och 6 sekunder lång.

Längre version av film

Det finns längre versioner på cirka 30 minuter av båda samtalen. Kontakta SKR i nedanstående formulär om du vill ta del av dem.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR