Publicerad 31 mars 2021

Statistik

SKR följer statistiken för toppolitiker som är kvinnor för att bevaka om målet med att öka eller bibehålla antalet ledande förtroendevalda som är kvinnor uppnås.

SKR följer statistiken för toppolitiker som är kvinnor för att bevaka om målet med att öka eller bibehålla antalet ledande förtroendevalda som är kvinnor uppnås.

SKR följer statistik över hur många förtroendevalda kvinnor som har följande poster i kommuner och regioner: Kommunstyrelseordföranden, KSO, Regionstyrelseordföranden, RSO, Kommunfullmäktiges ordförande, KFO och Regionfullmäktiges ordförande, RFO.

Toppolitiker som är kvinnor 2020

  • 32 procent kvinnor är KSO
  • 52 procent kvinnor är RSO
  • 33 procent kvinnor är KFO
  • 43 procent kvinnor är RFO

Efter valet 2018 skedde en förändring i fördelningen

Under 10 års tid (2007 – 2017) ökade antalet kvinnor som var KSO med 10 procent. Men efter det senaste valet 2018 har kvinnor på toppen minskat i kommunerna med 5 procent. Däremot ökade antalet RSO som är kvinnor med 14 procent.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset