Publicerad 22 mars 2021

Mentorer internationellt ledarprogram

SKR medverkar i ett internationellt ledarprogram i samarbete med Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. Toppolitiker från kommuner och regioner är mentorer till förtroendevalda kvinnor som deltar i programmet.

Att vara mentor i ledarprogrammet är exklusivt för ledande toppolitiker i kommuner och regioner som deltagit i något av de ledarprogram eller nätverk som SKR har anordnat. När deltagande politiker är på studiebesök hos sin mentor i Sverige är syftet att öka kunskapen om demokrati och om verksamheten i svensk välfärd samt stärka sitt eget ledarskap genom att följa sin mentor.

Sjunde programmet startar 2021

Programmet Women´s Political Leadership riktar sig till kvinnor i nyckelpositioner i politiska församlingar på lokal nivå i Afrika, Asien och Östeuropa. Den första workshopen sker digitalt.

Program och övrig information, engelska, ICLD

Mentorer

 • Amelie Tarschys Ingre, Kommunalråd, Lidingö stad,
 • Anna Hed, Kommunstyrelsens ordförande, Mora kommun,
 • Anna Roos, Oppositionsråd, Hylte kommun,
 • Birgitta Larsson, Kommunalråd, Gällivare kommun,
 • Carina Bengtsson, Trafiknämndens ordförande Region Kronoberg,
 • Carina Johansson, Kommunstyrelsens ordförande, Gislaveds kommun,
 • Eva Ballovarre, Oppositionsråd, Älmhults kommun,
 • Mari Jonsson, Kommunalråd Borlänge kommun,
 • Maria Nyberg, Oppositionsråd Karlskoga kommun,
 • Marie Oudin, Kommunstyrelsens ordförande, Kristinehamns kommun,
 • Malin Sjölander, vice ordförande i regionstyrelsen, Region Kalmar,
 • Vivianne Macdisi, Regionråd, Region Uppsala.

Internationellt ledarprogram för toppolitiker som är kvinnor

Syftet för SKR:s medverkan är att bidra till att stärka demokratin, välfärden, öka jämställdheten och ledarskapet både för deltagare och för mentorer. Programmet som inleddes 2013 pågår under ett år. Deltagarna är ledande förtroendevalda från 16 samarbetsländer i Afrika, Asien och Östeuropa. I programmet ingår att deltagarna ska arbeta med strategiska frågor för att uppnå förändring i sitt uppdrag. Programmet synliggör de svårigheter som kvinnor i politiken kan möta samt lyfter Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Advanced International Leadership Programme, engelska, ICLD

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset