Publicerad 24 maj 2021

Samarbete, arbetsfördelning mellan politiker och chefer

För att uppnå det gemensamma uppdraget och öka genomslag och resultat av politiken behövs ett samarbete mellan politiker och chefer. Att styra och leda tillsammans kräver en strategi för samspelet. Ta del av stödmaterial och forskning för att förbättra samarbetet.

Stöd för att styra och leda bättre tillsammans

Ett stödmaterial har växt fram utifrån erfarenheter som SKR har gjort genom workshoppar med både ordförande och direktörer från samma kommun eller region, processledning med främst kommunledningar samt genom Ledarprogrammet för toppolitiker.

Materialet bygger på erfarenheter, kunskap och forskning (som SKR har tagit initiativ till) inom området. Det är tänkt som ett stöd i ert gemensamma arbete.

Stöd för att styra och leda bättre tillsammans (PDF) Pdf, 364 kB.

Forskningen om att skapa en professionell samspelsrelation

Forskningen som SKR utgår ifrån publicerades i slutet på 2017. Den bygger på intervjuer med ledande förtroendevalda och chefer i kommuner och regioner. Rapporten innehåller kunskap och verktyg om vad som behövs för att förbättra samarbetet och för att förtydliga uppdragen mellan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören samt mellan regionstyrelsens ordförande och regiondirektören. Studien har genomförts av KEFU, Lunds universitet.

Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör, webbutiken

Förslag till gemensam strategi och överenskommelse

För att förtydliga och formalisera ansvar och samarbete kan en överenskommelse mellan ordförande och ledande chef underlätta. Den bidrar till att skapa en gemensamma strategi för att uppnå det gemensamma uppdraget och öka genomslag och resultat av politiken. Det är det bra att komma överens och formalisera:

  • vilka mål som är viktigast att fokusera på,
  • hur ni ska styra och leda tillsammans,
  • hur arbetsfördelning ska vara mellan er och hur ni ska samarbeta.

SKR har arbetat fram ett förslag på vad som kan ingå i en överenskommelse. Den bör omprövas kontinuerligt.

Gemensam överenskommelse mellan ordförande och chef (PDF) Pdf, 146 kB.

Instruktion för direktören

Kommunallagen ställer krav på att styrelsen i en instruktion ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen och fastställa övriga uppgifter.

Processledning i kommunen eller digital workshop för styra och leda bättre tillsammans

Kontakta SKR om ni önskar stöd för kommunledningar som vill arbeta med att tydliggöra uppdrag, ansvar och utveckla samarbetet mellan ledande politiker och chefer, samt regionstyrelsens ordförande och direktör. Syftet är att tillsammans öka genomslag och resultat av politiken genom att bygga vidare på kommunens eller regionens vision, mål och utmaningar samt om ansvar, samspel och tillitsfulla möten.

Ansvariga: Lena Lindgren, projektledare, och Helena Linde, kommunjurist, SKR.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset