Publicerad 22 mars 2021

Mentorprogram

SKR kan hjälpa dig som ledande politiker med en mentor under ett års tid. Erfarna ledande förtroendevalda är mentorer. De vet vad uppdraget innebär och kan bli ett bra bollplank för dig.

Mentorer

Mentorerna är erfarna politiker som har haft sitt uppdrag minst en mandatperiod och de flesta har medverkat i SKR:s aktiviteter och utvecklat sitt uppdrag som politiska ledare. De blir ett viktigt stöd och bollplank för dig som toppolitiker.

Mentorprogrammet

Mentorprogrammet är för dig som är kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande eller oppositionsråd. Programmet bygger på att ni träffas cirka en gång per månad.

SKR matchar dig med en mentor efter dina behov och som vi tror passar dig. Vi börjar med ett telefonmöte för att ta reda på just din behov. Därefter medverkar projektledare Lena Lindgren på det första mötet med din mentor för att ge stöd och formulera en gemensam överenskommelse. Den innehåller information om din roll och din mentors roll samt vad du vill uppnå och utveckla under året. En avstämning kommer att ske i slutet av pågående program.

Anmälan

Kontakta SKR via nedan formulär för att boka in ett telefonmöte. Mentorprogrammet pågår kontinuerligt och det tillkommer hela tiden nya toppolitiker som vill ha en mentor.

Kostnad

8 000 kr exklusive moms.

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset