Publicerad 20 april 2021

Leda under coronapandemin

En rapport om erfarenheter från toppolitiker i kommuner och regioner om deras strategi att styra och leda i krisen, hur demokratin har påverkats och framtida utmaningar. Intervjuerna genomfördes mellan den 7 och 25 maj 2020.

Slutsatser

 1. Krisledningen har fungerat bra – trots vissa svårigheter i början.
 2. Demokratin har påverkats – många verksamhetsbeslut gjorde att den politiska processen kom i skymundan.
 3. Digitaliseringens möjligheter har konkretiserats och den digitala utvecklingen har tagit fart.
 4. Samarbetet med civilsamhället har fungerat bra – många medborgare har varit villiga att ta ansvar för vårt gemensamma samhälle.
 5. Stora utmaningar väntar framöver – störst är den ekonomiska situationen.

Att leda under Coronapandemin 2020 (PDF) Pdf, 679 kB.

Strategi 2023 för kommunen eller regionen

En strategi kan underlätta att skapa genomslag och resultat av politiken. Samtalen i våras och analyser hösten 2020 visar att det finns utmaningar som är svåra och komplexa i kommuner och regioner de närmaste åren. Det behövs utveckling på olika sätt för att klara välfärds- och samhällsutvecklingen, samt att vara en attraktiv arbetsgivare för att klara personalförsörjningen. Ett sätt är att bygga vidare på det positiva som har framkommit under pandemin;

 1. Tilliten har stärkts mellan medborgare och politiker.
 2. Samarbetet och samverkan var en framgångsfaktor.
 3. Förändringskraften och viljan till nya lösningar ökade. Det gick fort att ställa om och att samarbeta. Det finns många goda exempel från lösningar under pandemin.

Ta till vara på erfarenheter och fortsätta med det som är bra. Beskriv omställningen med goda exempel från lösningar under pandemin. Involvera många i det fortsatta framtidsarbetet.

Lena Lindgren, projektledare på avdelning för Ekonomi och styrning, SKR, har genomfört samtliga intervjuer och gjort den analys som ligger till grund för sammanfattningen.

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset