Publicerad 6 april 2021

Leda under coronapandemin

Intervjuer och sammanfattning av SKR:s samtal med kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordföranden om deras strategi att styra och leda i krisen samt erfarenheter och utmaningar.

Intervjuer med toppolitiker i kommuner och regioner

Intervjuerna genomfördes mellan den 7 och 25 maj 2020. De ledande förtroendevalda har varit generösa och villiga att dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar. Det finns mycket att lära och därför vill SKR göra materialet tillgängligt för fler.

Vår förhoppning är att materialet kan bidra till ett lärande av hur andra kommuner och regioner har organiserat sig i krisen, att skapa en känsla av igenkänning, både av det svåra och av det positiva, en insikt om de framtida behoven och utmaningarna, som är både stora, svåra och likartade i många kommuner och regioner samt att tydliggöra och förstärka det betydelsefulla uppdraget som politisk ledare i kommuner och regioner.

Slutsatser, sammanfattning och berättelser

I skriften kan du ta del av slutsatser, sammanfattningar och de individuella berättelserna som kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordföranden har delat med sig av till SKR.

Sammanfattning och berättelser av KSO, RSO (PDF)

 • Krisen är nationell men har haft ett Stockholmsfokus – svårt att kommunicera och skapa en beredskap för en kris "som ännu inte finns" på hemmaplan.
 • Demokratin har påverkats – många verksamhetsbeslut gör att den politiska processen kommer i skymundan, och den politiska enigheten kan få både positiva och negativa konsekvenser.
 • Krisledningen har fungerat bra – trots vissa svårigheter i början.
  Digitaliseringens möjligheter har tydliggjorts – den digitala utvecklingen har tagit fart.
 • Samarbetet med civilsamhället har fungerat bra –många medborgare har varit villiga att ta ansvar för vårt gemensamma samhälle.
 • Stora utmaningar väntar i höst och under 2021 – allra störst är den ekonomiska situationen.

Skriften innehåller:

 1. Inledning
 2. Sammanfattning och slutsatser
  • Krisledning och samspel
  • Påverkan på demokratin
  • Kontakter med medborgare, näringsliv och civilsamhälle
  • Utvecklad digitalisering
  • Tydligare ledarskap
 3. Individuella berättelser från fjorton kommunstyrelseordföranden (KSO) och tre regionstyrelseordföranden (RSO).

Lena Lindgren, projektledare på avdelning för Ekonomi och styrning, SKR, har genomfört samtliga intervjuer och gjort den analys som ligger till grund för sammanfattningen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset